СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТОВАРОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТА
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ДСТУ ISO 9000 В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Перейти донизу

ОСОБЛИВОСТІ  ВПРОВАДЖЕННЯ  СТАНДАРТІВ ДСТУ ISO 9000  В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА Empty ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ДСТУ ISO 9000 В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Повідомлення автор Admin Пн Бер 23, 2015 10:09 am

Вовк М.О.
Полтавський кооперативний технікум, м. Полтава


ОСОБЛИВОСТІ  ВПРОВАДЖЕННЯ  СТАНДАРТІВ ДСТУ ISO 9000  В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Зараз у сучасних умовах триває конкурентна боротьба між підприємствами за формування так званого позитивного іміджу, який є невід’ємною складовою їх перспективності та надійності. Саме впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 дає можливість підприємству відкрити свій новий потенціал, який дасть змогу піднятися на зовсім новий рівень якості та взаємовідносин у структурі управління колективом.
Сучасні керівники організацій, ставлячи питання про впровадження стандартів, хочуть отримати гарантії того, що саме реалізація підходів цих стандартів, а не якесь інше рішення, є в цьому випадку найкращим, і в майбутньому ці підходи не будуть розцінені як помилкові. Очевидно, що така гарантія закладена в тому, що концепція стандартів ДСТУ ISО 9000 є концепцією світової співпраці, а не якоїсь однієї країни. Навіть більше: концепція цих стандартів уже успішно діє практично в усіх країнах світу, і ця обставина зводить до мінімуму, якщо не до нуля, ризик помилки під час ухвалення організацією рішення про впровадження стандартів ДСТУ ISО 9000. Спроба знайти власну оригінальну концепцію та протиставити її концепції стандартів ДСТУ ISО 9000 навряд чи може вважатися в нинішній ситуації виправданою, оскільки пошук неповторного шляху неминуче призведе до втрати часу й до ще більшого відставання організації у сфері якості від організацій, які використовують ці стандарти.
Концепція стандартів ДСТУ ISО 9000 передбачає встановлення взаємної довіри не тільки між організацією та споживачем, а й між співробітниками організації. Впровадження цих стандартів руйнує командне адміністрування не тільки у відносинах між керівним органом та організацією, а й всередині управлінської структури самої організації. Але поряд з тим воно сприяє:
 зростанню горизонтальних зв'язків на противагу вертикальним;
 демократизації адміністративного управління;
 переходу від відокремленості до співробітництва;
 створенню в організації атмосфери доброзичливості, яка виключає страх;
 підвищенню відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.
Впровадження стандартів ДСТУ ISО 9000  пов'язане з необхідністю набуття нових знань, навичок, з освоєнням прогресивних методів роботи. Для багатьох працівників, і насамперед для керівників та спеціалістів, діяльність з освоєння стандартів ДСТУ ISО 9000 – це  творча робота, яка дає можливість задовольнити потреби в самовираженні. Вона дає працівникам організації реальну перспективу перейти від чисел і закликів до використання прийомів і методів, що базуються на логіці здорового глузду та досягненнях світової науки й практики.
Сприятливий соціально-психологічний клімат колективу для впровадження стандартів ДСТУ ISО 9000 може бути створений шляхом реалізації наступних заходів:
 по-перше, необхідне створення так званого «стартового майданчика», який  буде покликаний створити передумови впровадження стандартів. А саме, керівництву необхідно  розробити чітку стратегію впровадження стандартів, визначити й виділити необхідні для цього ресурси;
 по-друге, ініціатори використання стандартів ДСТУ ISО 9000 в організації повинні заглибитися в сутність даної роботи. Виходячи з цього, вони мусять передбачити соціально-психологічні зміни, які може спричинити впровадження цих стандартів, їм необхідно виявити підрозділи організації, яких стосуватимуться ці зміни. Потім ці ініціатори мають визначити, в яких відносинах перебувають групи та особи, здатні забезпечити підтримку або опір впровадженню стандартів;
 по-третє,  необхідне створення атмосфери підтримки. Для того, щоб вона сформувалася, варто, перш за все, виключити неправильне розуміння або перебільшення характеру використання стандартів ДСТУ ISО 9000. Має бути організована масштабна роз'яснювальна робота. Усі категорії працівників повинні мати чітке уявлення про причини та характер упровадження, а також про позитивний ефект від нього. Особливу увагу при цьому доцільно приділити групам та окремим особам, з боку яких можна очікувати найбільшої протидії. Необхідно прагнути до сприйняття стандартів ДСТУ ISО 9000 не як чогось примусового ззовні, а як життєво необхідного і для організації в цілому, і для кожного працівника окремо;
 по-четверте, необхідно створити облік поведінкових факторів. Краще за все розпочати процес випровадження зі створення ініціативної робочої групи, яка підтримає ідею впровадження й виконає попередню роботу, заохотити її, засвідчити її офіційне визнання. Враховуючи новизну та складність багатьох положень стандартів ДСТУ ISО 9000, доцільно провести реальну роз'яснювальну роботу серед керівників і провідних спеціалістів організації. Така робота не тільки покращить розуміння необхідності впровадження сучасних стандартів, а й позбавить від страху перед нововведеннями та налаштує на позитивне сприйняття змін під час упровадження;
 по-п’яте, формування корпоративної культури у сфері  якості. Корпоративною культурою в цьому випадку називають встановлювану й підтримувану керівництвом систему цінностей, в якій центральна роль відводиться якості.
У сучасних умовах будь-яка організація сповідує певні цінності, які визначаються всіма її працівниками, є для них спільними та утворюють організаційну  культуру організації. Організаційна культура є сполучною ланкою, яка об'єднує й мобілізує персонал організації для вирішення проблем якості. Важливе місце в організаційній  культурі має займати відданість персоналу ідеалам якості, яка виховується в процесі залучення всіх працівників до вирішення проблеми якості.
Таким чином, упровадження на підприємстві стандартів ДСТУ ISO 9000 свідчить про далекоглядність керівництва та бажання формувати в колективі патріотичне ставлення до виконуваної ними роботи. Вище зазначені стандарти покликані підняти зовсім на новий рівень управління, який являється досить позитивним поштовхом у розвитку своєї галузі. ДСТУ ISO 9000 – це не просто стандарти, які покликані підняти рівень системи управління якістю, це впевнений крок в перспективне майбутнє, адже за кордоном упровадження  таких стандартів демонструє прогресивні результати.

Список використаних джерел: 1. Мухаровський, М. Сертифікація персоналу: огляд сучасних тенденцій / М. Мухаровський, О. Глухова, О. Карандєєва, Г. Хімічева // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – N3. – С.31-35. 2. Педак, І.С. Сертифікація персоналу в системі підтвердження відповідності як фактор конкурентоспроможності / І.С. Педак // Держава та регіони. – 2008. – №6. – С.160-164. 3.Чурсіна, Л. А. Сертифікація персоналу: навч. посібник / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. – Київ : Ліра-К, 2012. – 316 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 16.03.2015

https://tntforum.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі